การชำระเงิน

1. เก็บเงินปลายทางโดยการชำระด้วยเงินสด

www.thaisupershop ยินดีรับชำระค่าสินค้าปลายทาง ในกรณีที่เลือกการขนส่งแบบ รถขนส่งของบริษัทเท่านั้น โดยพนักงานจะติดต่อท่าน เพื่อยืนยันเวลาและสถานที่ ในการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด ในวันที่นัดหมายได้เลย

2. เก็บเงินปลายทางโดยการชำระด้วยบัตรเครดิต

www.thaisupershop ยินดีรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตร VISA และ Master Card  ในกรณีที่เลือกการขนส่งแบบรถขนส่งของบริษัทเท่านั้น โดยพนักงานจะติดต่อท่าน เพื่อยืนยันเวลาและสถานที่ในการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตในวันที่นัดหมายได้เลย การจัดส่งจะเสร็จสิ้นเมื่อมีการลงนามรับสินค้า กรณีตัวแทนรับสินค้าแทน กรุณาแจ้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับลูกค้า

3. โอนเงินผ่านธนาคาร (เคาน์เตอร์ธนาคาร,ตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ)

ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร มายังบัญชี บริษัท เพอร์มา จำกัด โดยใช้บัญชีของธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้

4. ชำระค่าสินค้าด้วยวิธีการผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ( Internet banking )

ธนาคารกสิกรไทย ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดูรายละเอียด
ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดูรายละเอียด
ธนาคารกรุงเทพ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดูรายละเอียด
ธนาคารกรุงไทย ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดูรายละเอียด

5. ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ Paysbuy

X