การส่งสินค้า

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)

ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

ภาคกลาง

พื้นที่ยกเว้นการจัดส่งสินค้า

สำหรับขนส่งบริษัท

อ.ทุ่งยางแดง ,อ.กะพ้อ ,อ.แม่ลาน, อ.สะพานไม้แก่น

อ.กรงปีนัง, อ.กาบัง

อ.สุคีริน ,อ.ศรีสาคร , อ.รือเสาะ , อ.เจอะไอร้อง , อ.แว้ง , อ.ยี่งอ , อ.จะแนะ

อ.บ้านหลวง ,อ.สองแคว

อ.เขตดอยแม่สะลองนอก และเขตดอยแม่สะลองนอก

อ.กัลญานิวัฒนา , อ.เวียงแหง

อ.อุ้มผาง

X