ข้อตกลงและเงื่อนไข

รับประกันคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ใดที่ใช้แล้วไม่เป็นที่พอใจของท่านในกรณีใดๆ หรือหากซื้อไปแล้วและใช้ไม่หมด(โดยยังไม่เปิดถุง) ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าจากท่าน

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

คิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนคืน 50 บาท ต่อบิล

X