แลกของรางวัล

เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2562เป็นต้นไป (ยกเลิกรายการซื้อของรางวัล)

**ไม่รวมยอดรายการสั่งซื้อ ผ้าอ้อมเซอร์เทนตี้ กางเกงไลฟ์รี่ เครื่องวัดความดันออมรอน” เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

มีข้อสงสัยโปรดติดต่อพนักงาน โทร .02-738-7108-9

ตารางยอดสั่งซื้อสะสม เพื่อแลกรับบัตรส่วนลดเงินสด

ลำดับ ยอดเงินสั่งซื้อ(ก่อน Vat) บาท ของรางวัล
110,000 – 19,999ส่วนลดเงินสด 120 บาท
220,000 – 29,999 ส่วนลดเงินสด 150 บาท
330,000 – 39,999 ส่วนลดเงินสด 400บาท
440,000 – 49,999 ส่วนลดเงินสด 600 บาท
550,000 – 59,999 ส่วนลดเงินสด 800 บาท
660,000 – 69,999 ส่วนลดเงินสด 1000 บาท
770,000 – 79,999 ส่วนลดเงินสด 1200 บาท
880,000 – 89,999 ส่วนลดเงินสด 1500 บาท
990,000 – 99,999 ส่วนลดเงินสด 1700 บาท
10100,000 – 199,999 ส่วนลดเงินสด 2000 บาท
11200,000 – 299,999 ส่วนลดเงินสด 2200 บาท
12300,000 – 350,000 ส่วนลดเงินสด 2500 บาท

X