เรื่อง แจ้งเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทฯ รับสมัครสมาชิกขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายว่า ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพ ทำการแอบอ้างใช้ชื่อและ / หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ  หลอกลวงให้บุคคลโดยทั่วไปหลงเชื่อว่า บริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปให้มาสมัครสมาชิกเพื่อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยชักจูงให้หลงเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์เป็นค่าคอมมิชชั่นจากการขายในอัตราสูงและยังมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีจากค่าคอมมิชชั่นนั้นๆ จากผู้ที่มาสมัครสมาชิก

ในการนี้ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จำกัด จึงใคร่ขอเรียนแจ้งท่านให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวและไม่ได้มีนโยบายในการขายสินค้าในรูปแบบดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ มีผู้เสียหายหลายรายที่หลงเชื่อและสูญเสียเงินให้แก่มิจฉาชีพไปแล้ว บริษัทฯ ในฐานะผู้เสียหาย ผู้ถูกแอบอ้างอันส่งผลให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง จึงได้ดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่ามีผู้แอบอ้างไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้ว และบริษัทฯจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จำกัด