การชำระเงิน

1. เก็บเงินปลายทางโดยการชำระด้วยเงินสด


www.thaisupershop ยินดีรับชำระค่าสินค้าปลายทาง ในกรณีที่เลือกการขนส่งแบบ รถขนส่งของบริษัทเท่านั้น โดยพนักงานจะติดต่อท่าน เพื่อยืนยันเวลาและสถานที่ ในการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด ในวันที่นัดหมายได้เลย

2. เก็บเงินปลายทางโดยการชำระด้วยบัตรเครดิต


www.thaisupershop ยินดีรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตร VISA และ Master Card ในกรณีที่เลือกการขนส่งแบบรถขนส่งของบริษัทเท่านั้น โดยพนักงานจะติดต่อท่าน เพื่อยืนยันเวลาและสถานที่ในการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตในวันที่นัดหมายได้เลย การจัดส่งจะเสร็จสิ้นเมื่อมีการลงนามรับสินค้า กรณีตัวแทนรับสินค้าแทน กรุณาแจ้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับลูกค้า

3. โอนเงินผ่านธนาคาร (เคาน์เตอร์ธนาคาร,ตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ)


ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร มายังบัญชี บริษัท เพอร์มา จำกัด โดยใช้บัญชีของธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 026-8-13505-7 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

4. ชำระค่าสินค้าด้วยวิธีการผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ( Internet banking )


ธนาคารกสิกรไทย ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดูรายละเอียด

ส่งหลักฐานการชำระเงิน


ลูกค้าสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบสมาชิก เมนูคำสั่งซื้อ -> เลือกรายการคำสั่งซื้อ -> แจ้งชำระเงิน หรือ ส่งหลักฐานผ่าน e-mail : admin@migco.co.th หรือ Line : @thaisupershop