นโยบายการคืนเงิน Refund Policy

- บริษัท ฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ เช่น สินค้าหมด เป็นต้น

- บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระเงินตามจริง เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลดแล้ว เป็นต้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่คืนค่าสินค้า ในกลุ่มสินค้า Clearance(โล๊ะสต๊อค) / ราคาพิเศษ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าสินค้า โดยจะไม่ทำการคืนเป็นเงินสด ทุกกรณี


ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

จากกรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิต หรือการจัดส่ง โดยบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน

    1. กรณีชำระเงินสด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ภายใน 14 วันทำการ

    2. กรณีชำระบัตรเครดิต จะได้รับเงินคืนภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)

    3. กรณีชำระบัตรเดบิต จะได้รับเงินคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)

Thaisupershop.com รับคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น 


- ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่นสินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิตสินค้าหมดอายุลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง , กรณีลูกค้าสั่งผิดไซด์ – ผิดประเภท  ผิดสี หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการรับสินค้าเอง แล้วมาตรวจพบปัญหาในภายหลัง ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา เปลี่ยน-คืน สินค้าได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ท่านรับสินค้าแล้วได้ตามช่องทางการเปลี่ยน/คืน สินค้าที่บริษัทฯ กำหนดให้ (รายละเอียดในหัวข้อการเปลี่ยน-คืนสินค้า)

- สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ

- สินค้าที่ซื้อจาก www.thaisupershop.com เท่านั้น

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

- สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า

- ในกรณีสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ฝ่ายบริการลูกค้า หรือตัวแทนขายเท่านั้น  และหากสินค้าที่มีปัญหามาจากตัวผลิตภัณฑ์ หรือการติดตั้งโดยบริษัทฯ  ให้แจ้งเปลี่ยนคืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี

- บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน และจะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืน ที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันทีตามเงื่อนไข

- สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก


การคืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้นหมายเหตุ

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด และ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า: 


    - ใบกำกับภาษี (invoice) /ใบเสร็จรับเงินทั้งชุด

    - สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ โดยแนะนำให้ทำการแพ็คสินค้าคืนด้วยกล่องเดิมที่เราทำการจัดส่งไปให้ เว้นแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีพอสำหรับการนำมาใช้

    - หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคืนเอกสารและสินค้า กรุณาติดต่อ  02-738 7108-9 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่


ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า


  ในกรณีสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง Call Center 02-738 7108-9 หรือ Email : admin@migco.co.th เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้า จากบริษัทฯ ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบตามเงื่อนไขได้ 3 ช่องทาง ดังนี้คือ

1.ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชนมาได้ที่ บริษัท เพอร์มา จำกัด 70/350 ซอยนวมินทร์50 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและรอเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนคืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งที่ลูกค้าชำระไว้ หากบริษัทฯ พิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนคืน ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปยังลูกค้า เพื่ออธิบายให้ลูกค้าทราบ

2.ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองที่บริษัทฯ (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า) ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

3.คืนโดยขนส่งบริษัทเอง ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ในกรณืที่รถบริษัทฯ ไปส่งสินค้าหรือส่งพร้อมติดตั้งในช่องทางนี้เท่านั้น

กระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าที่เปลี่ยนใช้เวลานานแค่ไหน? 

ไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งจะจัดส่งสินค้าไปที่คลังสินค้าของเราภายใน ถึง วัน หลังจากที่เราได้รับสินค้าแล้ว และกระบวนการประเมินคุณภาพของสินค้าจะถูกดำเนินการต่อโดยใช้เวลาประมาณ วันทำการ สำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดซับซ้อน (หมวดอุปกรณ์การแพทย์) หลังจากนั้นบริษัท ฯ จะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งผลให้ทราบและดำเนินการจัดส่ง

ท่านจะได้รับสินค้า ในระยะเวลาเท่าใด ?

บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบ โดยการเปลี่ยนสินค้า ให้กับลูกค้าใช้ระยะเวลาดังนี้

    ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล    ภายใน 3 วันทำการ   (นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งเรื่องส่งสินค้าผิดกับบริษัทฯ)

    ในเขตต่างจังหวัด                        ภายใน 7-10 วันทำการ   (นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งเรื่องส่งสินค้าผิดกับบริษัทฯ)