รับประกันการซื้อสินค้า


 นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า ของ thaisupershop.com     

      เราขายสินค้าโดยยึดหลักคุณภาพของสินค้า ทุกขั้นตอนเราคำนึงถึงความรู้สึกที่จะส่งผลถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับลูกค้าทุกๆท่าน ดังนั้นหากท่านเกิดความรู้สึกว่าสินค้าที่ซื้อไปไม่เป็นที่พอใจ ไม่ตรงกับความต้องการ ทางเรายินดีที่จะรับคืนสินค้า ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้าดังกล) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคืนสินค้า นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ยึดตามวันที่ขนส่งส่งสินค้าถึงมือผู้รับ /ใบเสร็จรับเงิน ) ทั้งนี้ทุกอย่างต้องอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้  การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการสั่งซื้อ  


    เกี่ยวกับการคืนสินค้า 

    สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องไม่เคยเปิดใช้, แกะหีบห่อ หรือหมดอายุ และจะต้องอยู่ในกล่อง / หรือบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ต่างอะไรกับครั้งแรกที่เราจัดส่งไปให้ 

    เกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า

    สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม

    กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม       


    นโยบายการคืนเงิน Refund Policy คลิก


        เอกสารเคลมสินค้า คลิก                                                          


line messenger